Уметност и спомени

Богатство од уметнички дела, предмети со емотивна  вредност, катчиња кои што раскажуваат приказни -  дом со оригинален лик исполнет со  семејна топлина и носталгија